Gratis lånebil mens 
vi fikser bilen din

Jeg vil bestille time, eller høre mer om hva dere kan tilby!

Eller ring oss på tlf 55 98 21 80

EUs gruppeunntak

EU`s gruppeunntak sikrer
valgfrihet og konkurranse
EU-forskrift 1400/2002/EC om gruppeunntak i
bilbransjen sikrer bileieres rett til selv å velge
verksted og deler for vedlikehold og reparasjoner.
Forskriften skal skape økt konkurranse ved å
regulere distribusjons- og serviceavtaler for motorkjøretøy.
Reglene trådte i kraft 1. oktober 2002 og
gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.
Prinsippene gjelder i første rekke den 5-årige
reklamasjonsretten som Forbrukerkjøpsloven gir,
men også bilprodusentenes tilleggsgarantier.
Bilprodusentene har ikke anledning til å gjøre
garantier betinget av at bare merkeverksteder
utfører service og reparasjoner, eller at det kun
brukes reservedeler av deres eget merke.
Reklamasjons- og garantirett gjelder selv om det er benyttet uavhengig verksted og/eller andre reservedeler av samme standard og kvalitet.